Jämlikhetsarbetet ute hos företag i träbranschen

Digitalt

Ta del av CSR Västsveriges rapport om hur företagen inom projektet Tillverka i trä och företag i bransch- och arbetsgivarorganisationen TMF arbetar med jämställdhet och jämlikhet.

Webbinariet kommer att ge en nulägesbild av jämställdhets- och jämlikhetsarbetet ute hos företag i träbranschen. Inom projektet Tillverka i trä har Innovatum Science Park beställt en rapport om hur partföretagen nätverket samt företag i bransch- och arbetsgivarorganisationen TMF arbetar med jämställdhet och jämlikhet. 

CSR Västsverige kommer sammanfatta det som har framkommit i intervjuerna och enkäten som gjort med företagen, samt belysa goda exempel och lärdomar som har framkommit i rapporten.

Det kommer finnas tid att ställa frågor, dela egna reflektioner och få inspel från andra företag inom projektet Tillverka i Trä och TMF för att väcka nya tankar om hur den egna verksamheten kan arbeta.

TID: 10.00- 11.00

PRIS: Kostnadsfritt

MÖTESLÄNK: Klicka här för att ansluta till mötet

Anmälan

När: 09 mar 2023

Var: Digitalt

Anmäl dig här