Träbyggnad – vilka är de avgörande faktorerna?

Digitalt

Paper Province bjuder in till en digital träff i samverkan med Trästad Sverige den 20 april.

Träffen kommer ge er en byggentreprenörs perspektiv kopplat till framgångsfaktorer för ett träbyggnadsprojekt där fokus kommer att vara vad som avgör om ett projekt ska utföras med trästomme. 

Ni kommer få ta del av ByggDialog ABs konkreta lärdomar från träbyggnadsprojekt som kan skapa trygghet för er i era framtida byggprojekt. Dagens talare är Magnus Linder, projektchef hos ByggDialog AB, som inom ramarna för det EU-finansierade projektet IndBygg utfört utvecklingsprojekt med syftet att identifiera hinder och möjligheter för ett ökat hållbart byggande i trä. Bolaget har analyserat vilka faktorer som är avgörande för att en offentlig beställare ska välja trästomme för sina byggprojekt. I sina verkliga byggprojekt har man kartlagt utmaningar kopplat till såväl tidiga skeden som utförandefasen och arbetat för att hitta säkra metoder för träprojekt.


Ni kommer denna dag också få träffa Elin Appel, projektledare på Paper Province och för projektet IndBygg, samt Jessica Becker vid Trästad Sverige. De kommer berätta om hur de kan skapa värde för era organisationer.


Träffen kommer också innebära en möjlighet för alla som deltar att ställa frågor och delta i en gemensam diskussion. Målgrupper för denna träff är beställarorganisationer och företag som är nyfikna på hållbart byggande i trä.

TID: Kl: 08.00 – 09.30

PRIS: Kostnadsfritt

Anmälan

När: 20 apr 2023

Var: Digitalt

Anmäl dig här