Stora Trähus presenterar den hållbara byggindustrin

Skogshem & Wijk, Hustegavägen 1, Lidingö

Stora Trähus anordnar sin tionde årliga kunskapsdag den 7 november, där de kommer att presentera olika vägar inom modernt träbyggande som kan öka både lönsamhet och klimatnytta.

Idag finns det flera huvudvägar till ett hållbart byggande med trä och årets Stora Trähus-event i Stockholm kommer att fokusera på expertkunskap och erfarenheter kring dessa vägar. Dessutom kommer evenemanget att belysa den pågående debatten inom byggbranschen om huruvida man ska använda tält eller inte.

Varje punkt kommer att presenteras av personer som är kunniga om vad som är möjligt och effektivt och det kommer att bli intensiva diskussioner om varje ämne. Stora Trähus 2023 ska bli en milstolpe och ett avstamp för en mogen träbyggnadsindustri, där det finns alternativa tekniska lösningar, erfarna leverantörer och konsulter samt en växande marknad för stora trähus.

Reservera den 7 november redan nu.

Mer information hittar du här: http://www.storatrahus.se/arrangement/index.xhtml

Anmälan

När: 07 nov 2023

Var: Skogshem & Wijk, Hustegavägen 1, Lidingö

Anmäl dig här