Varför träbyggnation?

Trä är det enda förnybara byggmaterialet som dessutom binder koldioxid

Varför industriell träbyggnation?


Vi kan redan idag producera klimatneutrala byggnader, lösningen stavas industriellt byggande i trä. Genom att räkna kolinlagringen som en träbyggnad innebär kan vi till och med bygga klimatpositivt! Det industriella träbyggandet går fort, redan 10 veckor efter att en betongplatta är gjuten kan ett volymbyggt femvåningshus stå redo att ta emot sina hyresgäster. Genom att förflytta arbetsinsatsen från byggplats till fabrik öppnas möjligheter för att öka sysselsättningsgraden utanför våra storstäder då fabriker med fördel placeras nära råvaran, det vill säga skogen.

Ytterligare en hållbarhetsaspekt med att bygga hus i trä genom en industriell produktion är att det kan bidra till ökad jämställdhet då en sådan process styrs mer av precision än fysisk styrka. Genom att arbetsuppgifterna är standardiserade och avgränsade öppnas också goda möjligheter för nysvenskar med begränsade språkkunskaper att komma i arbete. Industriellt träbyggande utgör med andra ord en inkluderande bransch som gynnar jämställdhet och mångfald.

Mål


Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer och samtidigt öka bostadsbyggandet och stadsutvecklingen på ett hållbart sätt.

  • Industriell träbyggnation blir allt viktigare i arbetet med att nå de globala målen i Agenda 2030.

Utmaning


Byggbranschen står för cirka en femtedel av de totala utsläppen av växthusgaser i Sverige. Minst 50 procent av dessa utsläpp kan härledas till bygg- och materialprocessen.

Möjlighet


Det industriella träbyggandet är:

  • Klimatvänligt
  • Resurseffektivt
  • Kvalitetssäkrat
  • Lätt och flexibelt
  • Snabbt

Lyckade träbyggnadsprojekt


De senaste fem åren har det industriella träbyggandet gått framåt med stormsteg och vi tror på vikten av att lyfta goda exempel som andra kan inspireras av. Nedan presenterar vi därför ett antal stora träbyggnadsprojekt och aktörerna som bidragit till resultatet.

Cederhusen, Stockholm


I Hagastaden uppför Folkhem Stockholms första stora flerbostadshus i massivträ, tillika ett av de största trähusprojekten i världen i innerstadsmiljö! Cederhusen har en unik arkitektur där trädetaljer är utformade för att efterlikna och passa in i stenbyggnadskvarteret de är placerade inom. De fyra byggnaderna varierar mellan 10 till 13 våningar och bildar med sina fyra torn en bred och hög front i söderläge mot Norra Stationsparken.

Beställare: Folkhem Trä AB
Arkitekt: General Architecture
Byggentreprenör: Veidekke Entreprenad AB
Färdigställt: 2024 (flera etapper)

 

Läs mer om projektet

Wisdome Stockholm


På tekniska museets innergård flyttas gränserna för industriell träbyggnation när den spektakulära Wisdome Stockholm uppförs! Byggnaden utmanar och sätter såväl material som konstruktion på prov. Taket är ett böljande rutnätssystem i fem lager av träbalkar som når en spännvidd på 48 meter – helt utan pelare. Mittpunkten är den klotformade domen av trä som erbjuder besökare 3D-upplevelser i 360 grader.

Beställare: Tekniska museet i Stockholm
Arkitekt: Elding Oscarsson
Leverantör trästomme: Stora Enso
Träspecialister konstruktion och utförande: Blumer Lehmann i samverkan med Creation Holz Herman Blumer, SJB Kempter Fitze och Design-to-Production
Huvudentreprenör: Oljibe
Färdigställt: 2023

Läs mer om projektet

Hemlingborg, Gävle


I Hemlingborg byggs förskola, skola, idrottshall och vårdnadsboende under ett och samma tak – allt i massivträelement. Projektet är Sverigeunikt med ambitionen att generera givande möten mellan generationer. Valet för stommaterial föll på trä efter att livscykelanalyser visat den stora klimatvinster jämfört med traditionella material.

Beställare: Gavlefastigheter, Gavlegårdarna och Gävle kommun
Arkitekt: White Arkitekter
Byggentreprenör: Byggpartner
Färdigställt: 2023

 

Läs mer om projektet

Eva Lisa Holtz Arena, Karlstad


Den 9000 kvadratmeter stora inomhusarenan, Eva Lisa Holtz Arena,  är den största inomhusarenan med en stomme helt i trä. Det är även den tredje största inomhusarenan för friidrott i Europa. På taket är 250 kvadratmeter solceller monterade som tillför energi till arenan.  I Karlstad finns nu en inomhusarena som är certifierad för att arrangera större internationella mästerskapstävlingar för friidrott och andra större evenemang. Totalt kan 1700 personer vistas i arenan och det finns 1000 läktarplatser.

Beställare: Karlstads kommun
Arkitekt: Sweco
Leverantör trästomme: Moelven Töreboda
Byggentreprenör: ByggDialog AB
Färdigställt: 2022

Läs mer om projektet

Korsningen, Örebro


I centrala Örebro färdigställs under 2022 världens första klimatneutrala polislokal! Castellum är beställare av projektet som dessutom är stadens första kontorsbyggnad i trä med målsättningen att ha netto-noll koldioxidutsläpp under sin brukstid. Genom att utföra den sju våningar höga byggnaden med trästomme har klimatavtrycket kunnat sänkas med ca 40 % jämfört med en traditionell stål- och betongstomme.

Beställare: Castellum
Arkitekt: Utopia Arkitekter
Byggentreprenör: NA Bygg
Färdigställt: 2022

Läs mer om projektet

Sege park, Malmö


I Sege Park uppförs Sydsveriges första parkeringshus i trä! Detta parkeringshus andas innovation och har höga klimatambitioner med smarta lösningar för optimering av energiflöden, dagvattenåtervinning och växtklädda fasader. Huset uppförs med sex våningar och inrymmer, förutom drygt 600 bilparkeringsplatser, cykelgarage samt utrymme för en mobilitetspool där boende kan hyra bil, cykel och lådcykel.

Beställare: Malmö Kommuns Parkeringsaktiebolag
Arkitekt: Lloyd’s Arkitektbyrå
Stomleverantör: Binderholz
Färdigställt: 2022

Läs mer om projektet

Sara kulturhus, Skellefteå


Skellefteå kan sedan 2021 stoltsera med ett av världens högsta trähus! Sara kulturhus mäter 80 meter ovanför marken och inrymmer med sina 20 våningar allt från konst och litteratur till hotell, spa och restaurang. Byggnaden präglas av sin höga hållbarhetsbarhetsprofil där trä utgör det dominerande byggmaterialet.

Beställare: Skellefteå kommun
Arkitekt: White Arkitekter
Leverantör trästomme: Martinsons
Projektör stomme: TK Botnia
Leverantör hotellmoduler: Derome
Byggentreprenör: HENT
Färdigställt: 2021

Läs mer om projektet

Magasin X, Uppsala


Vasakronan har i centrala Uppsala skapat Sveriges största kontorshus i trä! Byggnaden består av sju våningar och inrymmer 11 000 kvadratmeter flexibla kontorslösningar som smidigt kan anpassas utifrån verksamheters ändrade behov. Byggnaden är certifierad enligt Leed Platinum vilket systemets högsta klassning. Detta genom bland annat genom trästomme och effektiva energilösningar såsom geoenergi, solceller och smart styrning.

Beställare: Vasakronan
Arkitekt: White Arkitekter
Färdigställt: 2021

Läs mer om projektet

Nodi kontorshus, Göteborg


Nodi i Göteborg är ett lysande exempel på rätt byggmaterial på rätt plats! Stommen är utförd med pelare och balkar i limträ samt källarplan och trapphus i betong. Gestaltningsmässigt har man valt att lyfta fram träkänslan, bland annat genom exponering av trästommen och andra synliga trädetaljer i sittnischer längs fasad och träraster i innertak. Byggnaden är drygt 25 meter hög och består av fem våningar som sväller i storlek för varje våningsplan.

Beställare: Nest Step Group
Arkitekt: White Arkitekter
Byggentreprenör: BRA-bygg
Färdigställt: 2021

Läs mer om projektet

Växjö station och Kommunhus


I Växjö har man uppfört en träbyggnad som samlar kommunhus, station och offentligt vardagsrum för medborgare och besökare. Den sju meter höga byggnader med ett bärande pelar-/balksystem i limträ uppfördes under ett enormt tält som skapade en väderskyddad och effektiv byggplats. Byggnaden har uppnått högsta Miljöbyggnadsklass, Guld.

Beställare: Växjö Fastighetsförvaltning, Jernhusen
Arkitekt: Sweco
Byggentreprenör: Skanska
Färdigställt: 2021

Läs mer om projektet

Förskolan Hoppet, Göteborg


I december 2021 stod förskolan Hoppet i Göteborg färdig. En byggnad som sprängt gränser och bidragit stort till den nödvändiga utvecklingen av byggbranschen mot en grön omställning. Ambitionen för projektet var att skapa en så fossilsnål förskola som möjligt, något som verkligen syns i såväl materialval som tekniska lösningar. Utöver en stomme i trä består grunden delvis av återvunnet glas. I förrådsbyggnader har man testat material som inte tillhör vanligheterna eller vad sägs om hampakalk, stampad lera och återbrukade tegelstenar?

Beställare: Lokalförvaltningen Göteborgs Stad
Arkitekt: LINK Arkitektur
Byggentreprenör: Derome
Färdigställt: 2021

Läs mer om projektet

Förskolan Lotsen, Karlstad


I Karlstads stadskärna har kommunen uppfört förskolan Lotsen där utvändiga lekytor placerats på såväl på markplan som på taket. Byggnaden är Karlstads första byggnad som uppförts med massivträstomme och även skolans fasadmaterial samt interiöra ytskikt är i trä. Därutöver har återvunna material från fartyg fått nytt liv i lekredskap.

Beställare: Karlstads kommun
Arkitekt: Sweco
Byggentreprenör: Peab
Färdigställt: 2021

Läs mer om projektet

Minnebergsskolan, Arvika


Centralt i Arvika invigdes 2021 en högstadieskola som är anpassad för varje elevs behov! Skolan är uppbyggd av hemvister för att skapa trygga utrymmen för återhämtning, gemenskap, aktiviteter och relationsskapande. Den är anpassad efter den senaste forskningen inom NPF-spektrum och utgår från en inkluderande och hälsosam miljö som skapar rum för lärande. Skolan är uppförd med betongstomme med mycket synligt trä i inredning samt värmebehandlat trä i fasaden. Kommunen hade en ambition att bygga med trästomme, men har i detta projekt valt att kombinera byggnadsmaterial.

Beställare: Arvika Fastighets AB
Arkitekt: Brunnberg & Forshed
Byggentreprenör: Serneke
Färdigställt: 2021

Läs mer om projektet

Kilströmskaj, Karlskrona


Med stommar av korslimmat trä har SBU Framtid uppfört tre flerbostadshus som lyfter fram det storskaliga byggandet av flerbostadshus i trä! Vid kajkanten i Karlskrona finns sedan 2020 ett sexvånings- och två fyravåningshus som inrymmer drygt 40 lägenheter. Byggnaderna är inspirerade från stadens landmärken, men är samtidigt utformade för att särskilja sig och bilda en egen plats i stadsbilden som bidrar till utveckling av staden.

Beställare: SBU Framtid
Arkitekt: Wingårdhs
Byggentreprenör: JSB Construction
Färdigställt: 2020

Läs mer om projektet

Hallstaviks badhus, Norrtälje


I Hallstavik har Norrtälje kommun skapat ett litet och intimt badhus med en familjär känsla. Stommen med bärande pelar-/balksystem i limträ kombinerat med bjälklag och sockel i betong har valts med utgång i estetik och funktion, men också ur ett hållbarhetsperspektiv. Simhallen rymmer en 25-meters bassäng, bubbelzon, barnpool samt cafeteria och ramas in av en träfasad med höga fönsterpartier som bjuder på fina utblickar mot parkområdet utanför.

Beställare: Norrtälje kommun
Arkitekt: ETTELVA Arkitekter
Byggentreprenör: Credentia
Färdigställt: 2020

 

Läs mer om projektet

ICA Supermarket, Lindvallen


I Sälenfjällen, och närmare bestämt Lindvallen, har ICA uppfört sin första butik av massiv trä. Fokus för projektet har varit hållbarhet och byggnaden är certifierad enligt SGBC:s Miljöbyggand Guld. Gestaltningsmässigt är byggnaden inspirerad av Dalarnas tidlösa fjällbebyggelse och materialvalen tar avstamp i naturen på platsen bland annat genom sin liggande träpanel som är målad med svart Falu Rödfärg.

Beställare: ICA Fastigheter
Arkitekt: Liljewall Arkitekter
Färdigställt: 2020

Läs mer om projektet

Lidl, Visby


I Visby har Lidl uppfört den första byggnaden i Sverige med dubbel hållbarhetscertifiering enligt såväl BREEAM-SE och NollCO2. Det är också världens första klimatneutrala handelsbyggnad. Butiken erhöll 2021 ”Årets Bygge” och är uppförd helt i trä: träpaneler, träväggar, träbalkar och trätak. Även de flesta ytorna invändigt är i träytskikt. Taket är tillverkat av prefabricerade träelement och pryds av drygt 282 kvadratmeter grönytor samt 780 kvadratmeter solceller som förser verksamheten med förnyelsebar el.

Beställare: Lidl Sverige
Arkitekt: LINK Arkitektur
Byggentreprenör: Arriba Byggnads AB
Färdigställt: 2020

Läs mer om projektet

Mer kunskap och rapporter

Kompendium ByggDialog & IndBygg

Ladda ned pdf

Jämställdhet och jämlikhet i träbranschen

Ladda ned pdf

Produktivitetsmått för indutriellt träbyggande

Ladda ned pdf

Wood we change

Ladda ned pdf

En jämställd byggprocess för en attraktiv byggbransch

Ladda ned pdf

Sila snacket ett byggforetags kultur i forandring

Ladda ned pdf

Fire Safe Use of Wood in Buildings, Global Design

Ladda ned pdf

Timber on Top: Förtätning genom påbyggnader med minimalt klimatavtryck

Ladda ned pdf

Filmer