Industriell träbyggnation

Dagens byggbransch använder stora mängder fossila material. Detta trots att vi har ett klimatsmart råmaterial växande runt omkring oss – det vill säga skogen. Trä är det enda förnybara byggmaterialet som dessutom binder koldioxid.

Varför trä?

Världen har under lång tid stått inför stora utmaningar kopplat till klimatfrågor vilket gör att vi nu står inför ett akut behov av förändring.

Därutöver har vi på nationell nivå bostadsbrist samtidigt som områden utanför storstäder avfolkas. Industriellt träbyggande utgör en viktig nyckel för att angripa samtliga av dessa utmaningar!

Vill du få senaste nytt om träbyggnation?

Prenumerera på IndByggs Nyhetsbrev

Jag godkänner IndByggs integritetspolicy.*

Finansiärer