Världskonferensen för träbyggnation i Oslo – En värmländsk framgångssaga i trä

Representanter från världens alla hörn samlades i Oslo under junimånad för att delta i World Conference on Timber Engineering, WCTE 2023. Detta prestigefyllda evenemang, som hölls mellan den 19 och 22 juni, erbjöd en unik möjlighet för deltagare att lyssna på inspirerande föredrag, delta i tekniska studiebesök och nätverka med likasinnade från hela världen. Med tema kring konstruktion och hållbarhet blev konferensen en plattform för att utforska de senaste innovationerna och framtida möjligheter inom träbyggnation.

Den unika besöksturen genom det värmländska näringslivet

Helgen före konferensen arrangerades ett förevent till WCTE, där deltagarna fick ta del av en värmländsk besökstur. Turen erbjöd deltagarna möjlighet att utforska och lära sig mer om skoglig bioekonomi och industriell träbyggnation. Bakom besöksturen stod Paper Province tillsammans med Region Värmland, Business Region Värmland, Visit Värmland och näringsklustret Nifa. De tekniska studiebesöken gav deltagarna en exklusiv inblick i det värmländska näringslivet när de bjöds rakt in i hjärtat av verksamheterna. Bolagen visade upp sina tekniska lösningar och de internationella deltagarna fick genom flera besök ta del av det samlande värmländska erbjudandet kopplat till hållbar byggnation i trä. Turen bjöd också gästerna på en god portion värmländsk matkultur och kulturliv.

Besöksturen arrangerades för att visa upp regionens potential och stärka dess position inom träbyggnation. Den hade en internationell prägel med deltagare från länder som Kanada, Australien, Chile, Österrike och Storbritannien. Turen innebar att de globala aktörerna fick en motorväg in till vårt värmländska näringsliv där många viktiga kontakter etablerades. Besökarna imponerades särskilt av höjden på innovationsförmågan hos våra bolag och samverkansförmågan dem emellan.

Värmlands framträdande på WCTE 2023 stärker Sverige som ledare för hållbar byggnation i trä

Värmlands monter på den prestigefyllda konferensen WCTE 2023 blev en magnet för deltagare och företag som hade ett starkt intresse av att utforska regionens unika erbjudanden. Montern andades innovation och människor stod i kö för att provsitta 3D-printade möbler och hänga vid ståbord som demonstrerade cirkulära affärsmodeller där restmaterial från industriella processer förädlats till nya produkter med ett betydligt högre värde. Våra internationella deltagare från besöksturen blev ambassadörer och promotade våra värmländska erbjudanden till sina kontakter. Montern överträffade alla förväntningar och blev en dörröppnare för nya samverkansmöjligheter och fortsatt utveckling inom det moderna byggandet med trä.

Det svenska näringslivets engagemang kunde inte ha visats tydligare än genom det aktiva deltagandet från åtta framstående svenska företag, som alla var en del av Paper Province-delegationen. Inwoco, Wood Tube, Dala Massivträ, iCell, Woodbe Engineering, Woup, Biosorbe och Circlab, representerade inte bara Värmlands breda och varierade utbud, utan skapade också en inbjudande plattform för utbyte av kunskap och potentiella framtida samarbeten.

Värmland har med sin starka närvaro på WCTE 2023 återigen visat att Sverige har en ledande position när det gäller träbyggnation. Det är inte bara en plats där innovation och teknik möter tradition och hållbarhet, det är också en region där man vågar satsa på möjligheterna.