Första projektet i Norge som använder sig av Wood Tubes pappersreglar

Wood Tube har levererat pappersreglar till Storebrands projekt på Filipstad Brygge 1 i Oslo. Seltor är totalentreprenör och detta är det första projektet i Norge där man använder pappersreglar av återvunnet papper.

Hållbarhet

En livscykelanalys utförd av Karlstads universitet visar att en pappersregel från Wood Tube släpper ut 14 gånger mindre koldioxid jämfört med en stålregel, som är den vanligaste regeln som används vid byggnation. Med andra ord kan 14 Wood Tube-reglar produceras med samma utsläpp som 1 stålregel.

Arbetsmiljö

Pappregeln är lätt, har inga vassa kanter och är enkel att skära i. Detta innebär att risken för skärskador minimeras och att bullret är lägre än vid kapning av en stålregel. Återkopplingen från väggmontörerna har hittills bara varit positiv. Användningen av pappreglar är innovativ och framåtblickande och kommer att följas noga i framtiden.

Paper Province och Wood Tube besökte Seltors bygge i Oslo under World Conference on Timber Engineering i Oslo i juni.