ByggDialog vinner Träflugan för hållbart byggande i trä 

Årligen tilldelas priset Träflugan till en person, en arbetsgrupp eller en initiativtagare som har gjort betydande insatser för att främja hållbart träbyggande. Årets vinnare av Träfluga är ByggDialog, som genom sitt djupa engagemang tagit hem priset för deras framstående bidrag till att främja utvecklingen av träbyggande inom branschen.

Bakom priset står Martinsons som tidigare i år nominerade ByggDialog, Tomas Nord (Rise) och Göteborgs stad till Träflugan 2022. Av de nominerade var det alltså ByggDialog som tog hem priset med följande motivering:

”Byggdialog har som mål att skapa en effektivare och mer hållbar byggprocess, såväl för planeten och samhället som rent ekonomisk. Med den inställningen som grund har de blivit en modig och kompetent möjliggörare för träbyggandets utveckling på den svenska byggmarknaden. Dessutom är Byggdialog Sverigeledande entreprenörer inom partnering, där ett transparent arbetssätt har bidragit till att förverkliga en lång rad offentliga beställares projekt inom bland annat skolor och förskolor.” 

– Det känns jättekul att vårt arbete uppmärksammas på det här sättet. Det en bekräftelse på att vår långsiktiga strategi fått genomslag.  Hållbarhet är en central del i vår verksamhet och vi vill vara en aktör som driver på utvecklingen och bidrar till ett hållbart byggande i hela branschen. Det är verkligen ingen enmansshow utan ett lagarbete där man behöver samarbeta och dela kunskap med flera aktörer för att lyckas. Eftersom vi enbart arbetar i partnering får vi med oss den kompetens som behövs och har tillsammans med våra beställare vågat testa nya idéer och metoder i våra projekt, säger Magnus Linder, projekteringsledare och teknisk chef på ByggDialog i ett pressmeddelande.

Träbyggnationen ökar

ByggDialog genomför just nu flera träbyggnadsprojekt i bl.a. Värnamo, Vetlanda, Karlstad, Västerås och Haninge och märker en ökad förfrågan hos beställarna.

– Fler och fler får upp ögonen för alla fördelar som träbyggnation ger och det finns en större öppenhet idag. Vi vill ligga i framkant när det gäller hållbart byggande och hitta nya lösningar tillsammans med våra kunder, hela vår arbetsmodell är en mycket passande plattform för det. Vi vill guida våra kunder till mer hållbara val och erbjuder alltid alternativa kalkyler t.ex. på en traditionell betongstomme kontra en i KL-trä. Många gånger resulterar det i att man väljer trä eftersom fördelarna många gånger övertrumfar priset på lång sikt. Det känns jättekul att kunna bidra på det här sättet, speciellt eftersom vi mestadels bygger skolor, sjukhus och andra samhällsviktiga byggnader, säger Magnus Linder.

Priset, som under tisdagen delades ut på huvudkontoret i Karlstad, består av en träfluga samt en donation på 10 000 kronor i vinnarens namn till anhörighuset Hjältarnas Hus i Umeå. Det är ett tillfälligt boende för familjer med barn som drabbats av svår sjukdom och som behöver behandling på Norrlands Universitetssjukhus. Byggdialog donerar samma summa till alla små och stora hjältar i Umeå som på olika sätt drabbats av svåra utmaningar i livet.

– Det känns riktigt bra att gratulera Byggdialog som vinnare av Träflugan. Det är de som faktiskt befinner sig ute på byggarbetsplatserna och har direktkontakt med beställarna som sitter på en stor del av nyckeln när Sverige ställer om till ett mer hållbart byggande. Här har Byggdialog som utförare varit en möjliggörande kraft med sitt transparenta arbetssätt, inte minst när det kommer till att hjälpa det offentliga att ta hållbara beslut och bygga mer i trä, säger Joakim Gustafsson, vd på Martinsons Byggsystem.

Tidigare vinnare av priset:
2021: Per Karnehed, fuktexpert, Karnehed Design och Construction
2019: Gerth Wingårdh, arkitekt och ägare, Wingårdhs arkitekter
2018: Elin Olofsson, jägmästare och verksamhetsutvecklare, SCA
2017: Gustav Ahlford, ägare och fastighetsutvecklare, Walloxstrand 

Om Martinsons
Martinsons utvecklar och levererar stomsystem i limträ och KL-trä för alltifrån industribyggnader, affärslokaler och sporthallar, till höga flerbostadshus och kontor. Sedan 2007 delar de ut priset Årets Träfluga. Företaget grundades 1920 och ingår i Holmenkoncernen.