De utvecklar radhus med stomme och invändigt i KL-trä 

E/S-A Arkitekter tillsammans med Sonnelids Fastigheter vann markreferenstävlingen för Södra Kroppkärr i Karlstad. Projektet består av 31 radhus som de kallas för Trägårdshusen och Skogshusen.

– I vårt förslag har de två delområdenas olika karaktär påverkat husens utformning. Skogshusen, som vi kallar dem, ligger intill Trollkoneberget. De får en fasadpanel som ska föra tankarna till en kotte och en kulör som ska smälta in i den intill liggande skogens färgschema. Den andra hustypen, Trädgårdshusen, ligger istället på det öppna fältet och får en intim trädgård med koppling till koloniträdgårdarna och takterrass med sadeltaksformad pergola, berättar Olof Olsson på E/S-A Arkitekter i en artikel. 

Trots att Skogshusen och Trädgårdshusen skiljer sig från varandra i utformning så delar hustyperna några grundläggande kvalitéer så som rumshöjden på nästan 3 meter i entréplan, takterrass och synligt KL-trä invändigt.

Projektet håller en hög miljöambition både med en stomme i KL-trä och låg energiförbrukning samt solceller som ska klara större delen av hushållselen.Husen byggs med miljöcertifiering Svanen. Radhusen kommer att variera i storlek från 3,5 till 6 rum och kök, om 2 respektive 3 våningar.   

– Vi är stolta och glada över att få genomföra projektet. Det är ett väldigt fint och spännande projekt, där E/S-A Arkitekter kommer att ta ett större ansvar för helheten än vad vi brukar göra. Vi kommer att leda all utveckling av husen ex inredning, upphandling, marknadsaktiviteter och ta ansvar för ekonomin berättar Marcus Sonnelid, VD på E/S-A Arkitekter som även är delägare i Sonnelids Fastigheter. 

Källa: Foto: E/S-A Arkitekter.