Digitalt event med Business Sweden

Den 1 februari 2022 anordnade projektet Indbygg en digital nätverksträff som Business Sweden fick ta del av. I träffen fick Business Sweden berätta om resultaten från den kartläggning som utförts kring potentiella marknader för träbyggnation i Mellanöstern och Norra Afrika.

Med i träffen hade vi Malak Sekkat, projektledare vid Business Sweden i Dubai. Vid sin sida hade hon Simon Wessberg, projektledare, samt konsulterna Gustaf Palmér, Adrian Sefai och Fatimah Al-Dawod.

Kartläggningen har utförts av Business Sweden som en del i det EU-finansierade projektet IndBygg vars syfte är att främja träbyggnation. Projektet deltog under hösten med en affärsdelegation bestående av sex företag från den industriella träbyggnadskedjan vid världsutställningen Expo 2020 i Dubai. Vid denna presentation kommer projektledaren, Elin Appel, berätta om projektet och den satsning som gjordes vid världsutställningen.