Kunskapsdagen i Skellefteå – Hur bygger vi framtidens hållbara livsmiljöer?

Medlefors hotell & konferens, Skellefteå

Byggtakten är hög på många håll i Sverige och när platser förändras ska människors behov av att bo, arbeta och mötas tillgodoses. Att få ekvationen med snabb samhällsomvandling och kraven på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet att gå ihop kan vara en utmaning. På Kunskapsdagen i Skellefteå får vi ta del av innovativa projekt, samarbeten och visioner och ställer oss frågan ”Hur bygger vi framtidens hållbara livsmiljöer?”.

Christina Friberg, moderator

Inledning 9.00–9.20

Felicia Lundmark, ordförande vid Bygg- och miljönämnden på Skellefteå kommun, och Rickard Carstedt, regionråd på Region Västerbotten.

Niklas Nolsøe, senior architect/director på Lendager Group Danmark.

Keynote Speaker 9.25–9.40

Lendager Group – en prisad byrå med bäring på hållbart byggande, cirkulär ekonomi och affärssystem som sätter människa och miljö i centrum.

Pass 1 

Den hållbara utmaningen i en växande region

Frågan om ett hållbart byggande är mångfacetterad. Det handlar om att bygga ekonomiskt hållbart, både för finansiärer och för de som ska använda byggnaderna. Men också om socialt hållbara lösningar, med liv mellan husen och livsmiljöer där alla människor känner sig trygga. Och det handlar förstås också om klimatavtrycket. Vi har samlat tongivande samhällsbyggare i Västerbotten som resonerar kring byggandets utmaningar i ett växande Västerbotten.

Vanja Östman, projektledare  RISE och Viable Cities

9.45–10.10 

Vad krävs för att skapa en levande plats och en cirkulär plats där människor både vill stanna, besöka, växa, arbeta och blir gammal på?

Panelsamtal leds av Vanja Östman, projektledare RISE och Viable Cities, med Tomas Nord, senior forskare på RISE, Lars Westin, professor i regionalekonomi vid Umeå universitet, och Niklas Nolsøe, senior architect/director på Lendager Group Danmark.

10.15–10.35 Paus 

10.40–11.30

Byggandets utmaningar i ett växande Västerbotten

Panelsamtal som inleds och modereras av Christina Friberg, med Staffan Hansson, fastighetscontroller på Skebo, Lars Lundgren, marknadsområdeschef på Riksbyggen, Örjan Kallin, distriktschef på Skanska Hus Norra Norrland, Kurt Nyström vd på Contractor Bygg, Johan Brändström, marknadsområdeschef Norr på Rikshem, och Gabriella Edfast, fastighetsutvecklare vid SBB.

11.35–11.50 

Utdelning av Träpriset med Dan Magnussson, ordförande vid Stiftelsen Träenigheten.

12.00–13.00 Lunch

Pass 2 

Från visioner till framtidens goda livsmiljöer i Norr

Nu utvecklas framtidens städer – hur tänker kommunerna kring de möjliga färdvägarna framåt? Vad blir viktigt för att skapa förutsättningar för en utveckling som kommer alla till del?

13.00–13.45

Harriet Wistemar, kommunarkitekt på Skellefteå kommun, om utmaningarna med att få med kvaliteterna i kvantiteterna.

Pernilla Helmersson, samhällsplanerare på Umeå kommun, om tillsammansarbete som sätt att realisera de boendes drömmar i samband med det nya.

Hur får vi till ett riktigt bra tillsammansarbete så att vi drar åt samma håll och kan realisera de goda livsmiljöerna? Panelsam-tal leds av moderatorn Christina Friberg med Mikael Berglund, ordförande vid Byggnadsnämnden på Umeå kommun, och Felicia Lundmark, ordförande vid Bygg- och miljönämnden på Skellefteå kommun. 

13.50–14.15

Panelsamtal med ansvariga politiker på nationell nivå. 

14.20

Avslut, kort summering och fika. 

För mer information:

Britt-Inger Brisàdottir, utvecklingsstrateg brittinger.brisadottir@skellef

Anmälan

När: 06 okt 2022

Var: Medlefors hotell & konferens, Skellefteå

Anmäl dig här