Restströmmar av trä blir nya produkter

Digitalt

Kan vi genom att tänka annorlunda skapa nytt och därmed öka både värdet och klimatnyttan? Kan vi tillverka möbler och inredning?

En stor del av restresurser inom trätillverkning används till värme. Men i takt med att allt högre krav ställs på cirkularitet måste vi se hur vi kan finna ökade värden i restströmmarna. Här finns en potential. Kan det bli industritillverkning? Vad är utmaningarna?

Välkommen till ett webbinarium om hur vi nyttjar skogens resuser och ökar förädlingsvärdet av restmaterial.

Eventet riktar sig till er som är intresserade av cirkularitet, inköpare av fast och lös inredning, bygg- och fastighetsbolag, politiker, branschföreningsrepr, tillverkare i möbelbranschen, träindustrin, designer m fl.

TID: 10:00 – 11:15

Läs mer om programmet och talare här: https://innovatum.confetti.events/cirkularitet/

Anmälan

När: 23 mar 2023

Var: Digitalt

Anmäl dig här