Tack alla män, nu tar vi nästa steg tillsammans!

Dalarna Science Park, Forskargatan 3, 781 27 Borlänge

Women Building Sweden bjuder in till en inspirerande eftermiddag med fokus på jämställdhet i byggbranschen. Ta chansen att lyssna på Byggchefernas ordförande Jeanet Corvinius, som har skrivit artikeln Tack, alla män – nu går vi vidare tillsammans.

Jeanet Corvinius kommer att dela med sig av kunskap och verktyg för hur vi tillsammans kan nå en bättre, mer jämställd byggbransch. Under dagen kommer även representanter från andra företag vara med och berätta om sina initiativ och sitt arbete kring ämnet. 

Detta är en uppföljning på ”Dalauppropet” – artikeln som över 80 företagsledare i byggbranschen i Dalarna skrev under i november 2022 och där många står i startgroparna och vill göra mer för en jämställd byggbransch. Med denna eftermiddag vill vi inspirera och visa på goda exempel så att fler företag kan få hjälp med det arbetet.  Läs mer om Dalauppropet och ta del av artikeln här: Dalaupprop för en jämställd byggbransch | ByggDialog Dalarna

Visst står väl du för en jämställd byggbransch? Ta då chansen att delta denna eftermiddag och hjälp till att föra arbetet framåt.

Detaljerat program för dagen publiceras här: https://byggdialogdalarna.se/kalendarium/tack-alla-man-nu-tar-vi-nasta-steg-tillsammans/

Varmt välkommen!

Anmälan

När: 07 mar 2023

Var: Dalarna Science Park, Forskargatan 3, 781 27 Borlänge

Anmäl dig här