Trä & Teknik

Svenska Mässan, Göteborg

Svenska Mässan i Göteborg, Trä & Teknik är den största mötesplatsen i Norden som visar upp och sprider kunskap om träets alla användningsområden. Den spänner över hela bredden – från skogen, sågverk, produktion, möbelsnickeri och export till samhällsbyggande i trä, utvinning av nya material och forskning.

Här samlas näringsliv, politiker, leverantörer, akademi och offentlig sektor för att diskutera träets möjligheter och framtid. På Trä & Teknik 2022 möter du ledare och experter inom fyra spännande teman: Digitalisering, Kompetensförsörjning, Hållbarhet och cirkulära lösningar samt det nya samhällsbyggandet i trä.

Ta chansen att nätverka med kollegor, knyta nya kontakter och inspireras av hur andra företag löst problem och hanterat utmaningar.

Anmälan

När: 30 aug 2022

Var: Svenska Mässan, Göteborg

Anmäl dig här