Uppsala klimatprotokoll bjuder in till lunchseminarium med fokus på träbyggnation

 Magasin X, Sidenvävargatan Uppsala

Få reda på vad krävs för att bygga i trä; utmaningar, men också fördelar och möjligheter.

Det blir ett tillfälle att öka kunskaperna och uppdatera dig kring det senaste inom området samt inspireras av erfarenheter från genomförda projekt. Det kommer också ges tillfälle att få svar på dina frågor och funderingar från vår kunniga panel. Det händer mycket inom träbyggnation – häng med på resan för ett mer klimatsmart byggande!

Tid: 11.00-14.00

Agenda för lunchseminariet

Pass 1 (11.00-13.00 inkl. lunch)

Träbyggnation i Uppsala

 • Inledning av Ida Bylund Lindman, hållbarhetschef Uppsala kommun
 • Uppsala som Trästad – positiva konsekvenser, utmaningar och framtid, Claes Larsson, Stadsarkitekt Uppsala kommun
 • Träbyggnadsindustrin – utveckling och drivkrafter, Susanne Rudenstam, chef för Sveriges träbyggnadskansli

Inspiration från branschen

 • Magasin X – Sveriges största kontorshus i trä, Jonas Wahlström, chef projektgenomförande Uppsala, Vasakronan
 • Folkhem – bygger bara i trä, Anna Ervast Öberg, projektutvecklingschef, Folkhem
 • Materialtillgång och priser – utmaningar och möjligheter med träbyggnation, representanter från leverantörer

Pass 2 (13.00-14.00)

Paneldebatt

Tillsammans ökar vi träbyggnationen i Uppsalaregionen – ledande aktörer ger sitt perspektiv

Moderator: Fredrik Nilsson, Arkitekt på White

 • Gustav Ahlford, projektutvecklare Walloxstrand
 • Björn Johansson, konstruktör Bjerking
 • Karin Löfgren, hållbarhets- och träbyggnadsstrateg AIX Arkitekter
 • Andreas Colebring, akustiker Efterklang
 • Jonas Wahlström, chef projektgenomförande Uppsala Vasakronan

Välkommen med din anmälan senast onsdag 5 oktober

OBS! Deltagandet är kostnadsfritt, dock sker en debitering på 200 kr vid eventuell frånvaro. 

Frågor? Kontakta Processledningen på klimatprotokoll@uppsala.se