Framtidens hållbara träbyggande – om konsten att förena klimat, ekonomi och goda livsmiljöer

Svenskt Trä erbjuder under våren kursen “Framtidens hållbara träbyggande – om konsten att förena klimat, ekonomi och goda livsmiljöer”. 

I denna kurs vill vi förmedla en förståelse för trä och träbyggande genom att belysa hur olika aspekter såsom akustik, välbefinnande, brand, fukt, materialegenskaper, byggsystem, produktion och ekonomi hänger ihop. Det här är en kurs med fokus på såväl helhet som delhet, på såväl arkitektur och klimat som på teknik och ekonomi.

Kursen ger en förståelse för trä och träbyggande och riktar sig framför allt till dig som byggherre, projektledare, entreprenör, teknisk konsult eller arkitekt.  

Kursen hålls av Tomas Alsmarker, Chef Innovation & Forskning på Svenskt Trä, Jan Larsson, arkitekt på Semrén & Månsson och Gabriel Eriksson, teknisk projektledare på Svenskt Trä.

Efter avslutad kurs kommer du att ha ökad förståelse för hur olika aspekter i framtidens hållbara träbyggande hänger ihop och vad man särskilt behöver tänka på med fokus på såväl detaljer som helhet. Du kommer att känna en ökad trygghet i att föreslå och ta beslut om att välja trä i olika typer av byggprojekt. 

Kursen avslutas med ett slutprov.

Här kan du ta del av de områden som tas upp under kursen.

Praktisk information

När: Kursen hålls under sex halvdagar.

  • Tisdag 25 april, kl. 13:00-17:00 
  • Torsdag 27 april, kl. 9:00-12:00
  • Onsdag 3 maj, kl. 13:00-17:00
  • Fredag 5 maj, kl. 13:00-17:00
  • Onsdag 10 maj, kl. 9:00-12:00
  • Fredag 12 maj, kl. 9:00-12:00
  • Inlämning slutprov 24 maj

Var: Distans. Vi använder verktygen Canvas och Zoom. Mer information får du innan kursstart.

Kostnad: 3 900 kr. Kurslitteratur ingår. Studentrabatt gäller ej.

Anmälan:  Mer information och anmälan hittar du här.

Anmälan stänger den 11 april 2023. Observera att outnyttjad plats som inte avbokas senast den 17 april 2023 kommer debiteras i fullt pris. Din plats kan överlåtas till en kollega. Vid avanmälan eller överlåtelse av plats kontakta Esma Muhic.

Vid kursfrågor kontakta kursansvarigTomas Alsmarker.