Från stål och betong till korslaminerat trä – hur alternativa material kan ersätta gamla beprövade

Innovationer baserade på hållbar teknik har allmänt betraktats som ett botemedel för att ta itu med samhälls- och miljöproblem i många branscher. Andrey Abadzhiev, doktorand i företagsekonomi vid CTF och Handelshögskolan, har undersökt hur alternativa material kan ersätta gamla beprövade.

Syftet med licentiatuppsatsen “Wood we change?” är att förstå hur industriföretag inom byggbranschen organiserar sig för en systemförändring mot hållbarhet.

– När vi pratar om förändring behöver vi ställa oss frågan – varför behöver vi förändring, säger Andrey Abadzhiev i en artikel på Karlstads universitets hemsida.

I en bransch som står för ungefär trettio procent av utsläppen finns naturligtvis mängder av anledningar till att minska de miljöavtryck som följer med. 

Andrey Abadzhiev, doktorand i företagsekonomi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning, och Handelshögskolan, har undersökt hur alternativa material kan ersätta gamla beprövade.
Andrey Abadzhiev, doktorand i företagsekonomi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning, och Handelshögskolan, har undersökt hur alternativa material kan ersätta gamla beprövade.

– Om man tar en byggnads hela cykel – från konstruktion och underhåll till rivning – så är trettioprocent ganska högt. Ingen hade väntat sig en så hög siffra då hållbarhetsindustrins svarta får alltid är flyg- eller bilbranschens utsläpp. Jag ville sätta ljuset på byggnadsindustrin med sina mängder av pågående projekt.

Strävan till nya miljövänliga material

– Betong och stål är båda nyckelelement till att konstruera en byggnad. Ur ett konstruktionsperspektiv är båda suveräna material. De är båda tillförlitliga och har bra egenskaper. Men processerna för att ta fram stål och betong lämnar stora miljöavtryck. Så frågan är hur vi kan hitta en balans och minska avtrycket.

Folkmängden på jorden växer och fler människor vill bo i städer. Så vi behöver bygga på höjden och vi behöver bygga mer. Att finna alternativ till betong och stål är stort.

– Det finns en strävan till att göra byggindustrin miljövänligare, säger Andrey Abadzhiev. Det är därför vi behöver förändra oss. Tack vare träindustrin har det kommit fram nya innovationer som nu tillåter oss att bygga höga byggnader i alternativa material. Som exempelvis korslaminerat trä.

Läs hela artikeln här: https://www.kau.se/nyheter/fran-stal-och-betong-till-korslaminerat-tra

Länk till licentiatuppsatsen: Wood We Change?  – Business Model Innovation Towards Sustainability Transitions: Studying the Wood Construction Industry

Länk till forskningspodden: https://www.kau.se/bibliotek/forskarstod/synliggor-din-forskning/kommunicera/forskningspodden/forskningspodden-89