Inwocos revolutionerande patentlösning skapar träväggar med enastående styrka och energieffektivitet

Efter stort hemlighetsmakeri på grund av patentskydd, har Inwoco äntligen visat upp sin nya produktionsanläggning i Bengtsfors. Här produceras en unik och energieffektiv yttervägg i trä, med hög lastkapacitet som minskar byggtiden avsevärt.

– Vårt fokus på effektivitet, hållbarhet och att allt är återbrukbart har skapat ett väldigt stort intresse från start, säger Patrik Jensen, medgrundare och delägare Inwoco AB, i en artikel.

Från Garageprojekt till Industriell Innovation

Idén bakom Inwoco kom när några av grundarna själva sökte efter en ”klurig vägg” vid en husrenovering. Med bakgrund som företagare och doktorander inom industriellt byggande tog de idéen till verklighet, där de första ytterväggarna producerades i en av delägarnas garage. Nu har Inwoco en patenterad produktionslösning, och har etablerat sig i Bengtsfors, i ett trä- och energikluster för företag med behov av industriell produktion och som har tydlig hållbarhetsprofil.

– Våra ytterväggar är förberedda med tätskikt, luftspalt och utrymme för elinstallation som är färdiga för montering vid leverans från fabrik. De fungerar också utmärkt för att komplettera andra stommar. I praktiken innebär det minskad byggtid genom en standardiserad monteringsprocess samtidigt som miljön alltid står i fokus, säger Erik Söderholm.

Tack vare Patrik Jensen och Erik Söderholms bakgrund som doktorander inom industriellt byggande, har de kunnat studera ett 40-tal produktioner runt om i världen. Då har man inte bara sett till själva produkten och produktionen, utan även utifrån ett kund- och konsultperspektiv.

– Vi har tagit med oss många insikter från våra studiebesök som doktorander. Därför var ett av de viktigaste momenten när vi skapade Inwoco, att funktionskraven måste kopplas samman mot de tekniska lösningarna. Allting måste hänga ihop och vara smidigt för användaren, samtidigt som själva produkten ska hålla alla krav gällande lastkapacitet, mått, hållbara material och energieffektivitet, fortsätter Patrik Jensen.

En perfekt symbios av användarvänlighet, snabbhet och miljömedvetenhet

Och det är användarvänligheten, snabbheten och flexibiliteten som utmärker den nya aktören på marknaden utöver dagens – och framtida – miljökrav. Inwocos helt träbaserade väggar är lågenergiklassade med u-värde 0,13 och finns idag listade i Svanens husproduktportal. Alla moduler är dessutom märkta för att kunna demonteras och återbrukas i framtiden.

– Vi ligger långt fram när det gäller klimatpåverkan, energiegenskaper, hållbarhet och att vara cirkulära. Men framför allt är det enkelt att förstå processen – oavsett om du exempelvis är byggentreprenör eller arkitekt. Och bara det att vi har väderskyddar alla våra väggar sparar väldigt mycket tid och energi för byggentreprenörerna! Det är tack vare att vårt Inwoco-team har djup kunskap själva från hela kedjan: från råvaran, byggprocessen, konstruktionen och själva byggandet, avslutar Lars Atterfors, grundare och delägare Inwoco.