“När många driver på gemensamt blir det väldigt positivt”

Lars Atterfors, som i år fick ta emot Paper Province Award är en erfaren och kunnig eldsjäl inom träbyggande. Han spår en lysande framtid för byggnation i trä, även på de högre höjderna.

– När vi är klara tror jag att träbyggande över två våningar kommer landa på samma andel som träbyggandet upp till två våningar ligger på idag. Det vill säga omkring 80 procent, säger han.

Lång erfarenhet

Lars är född och uppvuxen på skogsbruksskola och utbildade sig sedan till byggnadsingenjör och jobbade med traditionellt byggande under några år. Under en period jobbade han i Tyskland och när han kom tillbaka till Sverige 1999 hade man gått med i EU och förbudet mot att bygga högt i trä, hade försvunnit.

– Jag såg möjligheterna med att bygga på höjden och blev rekryterad till Moelven för att leda deras utveckling inom det området. Det var nog där allt föll på plats för mig.

Sedan 2013 har han ägnat all sin tid åt utveckling av träbyggande. Främst inom mindre, egna företag men han stöttar även mindre och större bolag i deras utveckling.

– Jag vågar nästan säga att jag idag har erfarenhet av alla typer av träbyggande, säger Lars.

Paper Province Award 2021

Lars fick 2021 års Paper Province Award för sitt idoga arbete med att lyfta fram, främja och värna om byggande i trä och kompetensförsörjning inom området.

– Det är både ett erkännande att träbyggandet är viktigt för oss och kommande generationer samtidigt som det är en skön dunk i ryggen, säger han.

Han menar även att samarbetet och engagemanget kring träbyggande är stort och viktigt.

– Det är förbaskat roligt att vara en del i en utveckling som tar fart och som är en del av ett paradigmskifte. När många driver på åt samma håll blir det en positiv stämning.

Läs mer om Paper Province Award och motiveringen till Lars som vinnare här.

Lars Atterfors fick ta emot Paper Province Award 2021.