Sila Snacket belyser grov jargong i byggbranschen

Enligt den nysläppta undersökningen Sila Snacket blir jargongen på ett bygge mjukare av att kvinnor ingår i arbetslaget. Samtidigt är det svårt att säga ifrån när en kollega går över gränsen. Enligt undersökningen är det lättare att vara tyst och skratta med för att passa in i gruppen.

Det är byggföretaget TL Bygg som ligger bakom Sila Snacket. Syftet har varit att få en uppfattning om hur anställda upplever gemenskap, jargong och trygghet. Exempelvis att våga att säga ifrån på jobbet när något upplevs skava.

Omkring 60 procent av de anställda menade att gemenskap i högsta grad var viktigt i arbetet samtidigt som bara 45 procent svarade att de själva känner sig som en del i gemenskapen.

Machokulturen upplevs ha ökat

Att byggbranschen dras med en machokultur är inget nytt. I byggchefernas machoindex 2022svarar nästan hälften av de tillfrågade cheferna att de upplever en machokultur. Det är en försämring med fyra procentenheter jämfört med år 2020.

Från intervjuer i Sila Snacket framgår att jargongen upplevs variera från bygge till bygge och ledarskapet beskrivs spela stor roll för vilken jargong som förekommer. Hur ledaren själv pratar och hanterar frågan sätter gränserna. 

– Ledningen i en organisation spelar en avgörande roll för kulturen. Genom att ”walk the talk” visar man vilka förväntningar som finns på medarbetarna och sätter därigenom standarden. Omvänt skulle jag vilja påstå att en negativ kultur är omöjlig att bryta för enskilda medarbetare om de inte har ledningens stöd, säger Elin Appel som är projektledare med fokus på industriell träbyggnation på Paper Province.

Svårt att säga ifrån 

En tredjedel av de tillfrågade i Sila Snacket menar att jargongen upplevs som för tuff. Nästan varannan anställd upplever samtidigt att det är svårt att säga ifrån när en  kollega säger något nedvärderande. Särskilt om du är ung, nyanställd eller lärling.

– Det är lättare att vara tyst och skratta med i stället för att säga ifrån. Man bidrar till att upprätthålla en grov jargong för att passa in i gruppen, beskriver respondenterna i rapporten.

Elin Appel, Paper Province.

Kvinnor förändrar jargongen

I Sila Snacket framgår att jargongen på arbetet förändras när kvinnor är närvarande. Den går från grov och ogenomtänkt till mjukare. Men det framgår även att männen på arbetsplatserna uppskattar den mjukare jargongen.

– Det är sällan någon mår bra av den hårda jargongen, uppger en av de intervjuade männen i rapporten.

Elin Appel menar att det är just därför det är så viktigt att jobba aktivt med inkludering och jämställdhet. Hon har själv erfarenhet av att vara ung kvinna i byggbranschen och håller med om att jargongen kan vara hård. 

–  För mig handlar det om att tillvarata den samlade kraft som uppstår när människor med olika ”ryggsäckar” samlas och tittar på problemställningar utifrån olika synvinklar. Lösningarna blir så oerhört mycket mer omfattande och min uppfattning är att samarbetet når nya dimensioner när åsikter och uppfattningar ständigt utmanas vilket inte är möjligt om alla i gruppen har samma preferenser.

Alla kan förändra

Här spelar även Paper Province en viktig roll, menar Elin.

– Som företagskluster kan vi vara pådrivare och utmanare. Vi agerar som ett klister mellan samhällets olika aktörer: näringslivet, akademi och det offentliga och kan därigenom få ett större gehör för de frågor vi driver. Genom att Paper Province arbetar med jämställdhetsfrågan i flera offentligt finansierade projekt och inom olika branscher kan vi ta ett bredare grepp och samla kunskap som sedan får stor synlighet.

Med Sila Snacket vill TL Bygg göra det enkelt för både individer och företag att ta ställning och bidra till förändring på sin arbetsplats. Det ska fungera som ett verktyg som är lätt att ta fram när det behövs och ge självförtroende till den som använder den. Tanken är att fler ska kunna hoppa på och TL Bygg bjuder därför in alla andra företag som önskar vara med på initiativet att vara det.