Stadens träbyggnadsstrategi sätter sin prägel på Skellefteå

Den omtalade och prisade Sara kulturhus, en av världens högsta träbyggnader, att den befinner sig i Skellefteå är inte av en slump. Här är det nära till skogen, här finns både den historiska traditionen och framtidens träforskning – och kommunens arbete med träbyggnadsstrategin påbörjades redan 2004 och beslutades 2014.

– Trä är ett väldigt naturligt svar på våra krav på hållbart byggande, hållbart samhälle och hållbar energi, säger Therese Kreisel, planchef.

Therese Kreisel som är planchef på kommunen har själv en bakgrund som arkitekt. Hon menar att strategin har stor betydelse för orten, och att träindustrin är en viktig del av Skellefteås DNA:

– Trä är en del av stadens identitet och både vår tradition och framtid – vid vårt campus bedrivs forskning om träteknik och träproduktutveckling, säger Therese Kreisel i en intervju.

Naturligtvis byggs det fortfarande även i andra material i Skellefteå, träbyggnadsstrategin till trots.

Therese Kriesel, planchef på Skellefteå kommun

–      Men det är jättebra att trä tar på sig ledartröjan och kan sporra andra material att bli så hållbara som möjligt, till exempel fossilfritt stål och mer hållbar betong. Trä kan ta en större del eftersom det är förnyelsebart och cirkulärt. Jag tror att vi kommer att se en framtid där vi utmanar oss själva och hela träbranschen ännu mer – vi är inte färdiga, säger Therese Kreisel.

Träbyggnation ökar nyfikenheten för framtiden

I Skellefteå finns redan många bostäder och andra fastigheter som är byggda i trä. Och efter att ha byggt ett av världens högsta trähus, håller Skellefteå nu som bäst på med att bygga Sveriges längsta träbro mitt i staden.

–      Jag tror att det är viktigt att visa att trä kan spela en nyckelroll som material, och vad trä kan göra. Den nya bron flörtar lite i sitt formspråk med en befintlig stålbro från 1700-talet och kommer nog att röna en del uppmärksamhet när den är färdig under nästa år, säger Therese Kreisel som märker en ökad nyfikenhet bland entreprenörer.

– Det går snabbt att bygga med trä, och även allt fler arkitekter ser fördelarna. Jag tror att trä kommer att bli en väldigt viktig komponent i det framtida byggandet.

De många träprojekten i staden lockar besökare till Skellefteå som vill se och lära. Denna vecka är till exempel organisationen The European Confederation of the Woodworking Industries, CEI-Bois, på plats. Den samlar representanter från 21 europeiska länder inom sågverksbranschen och firar i år sitt 70-årsjubileum genom att besöka Skellefteå.

–      Uppmärksamheten betyder jättemycket för staden, och det internationella intresset är stort. Många vill lära av Sverige och ta del av våra erfarenheter. Jag ser också att fler unga inser att det finns en framtid inom träindustrin, vilket är väldigt roligt, säger Therese Kreisel.