Wood Talk: Jämställdhet i byggbranschen

Den 6 maj anordnade Paper Province, Wood Talk, med fokus på jämställdhet på jobbet för att inspirera till förändring.

Under det halvtimmes långa webbinariet, som leddes av Elin Appel, fick vi ta del av tankar och fakta kring jämställdhet i byggbranschen.  Huvudpersoner i samtalet var Roger Sandgren från TL Bygg som berättade om initiativet Sila Snacket och William Stensönes på Göteborg Stad som delade med sig av den Färdplan för en jämställd byggprocess som han bidragit till.

Roger Sandgren som är kommunikationsansvarig på TL Bygg står bakom initiativet Sila Snacket. Initiativet har fått stor uppmärksamhet och kammade bland annat hem silverplatsen för Stora Kommunikationspriset i kategorin “bästa förändringskommunikation” 2022. TL Bygg har även utsetts till Årets Byggföretag 2022 som delas ut av Byggföretagen.

William Stensönes, lokalförvaltningen Göteborg Stad, är en av upphovspersonerna bakom Färdplan för en jämställd byggprocess. Ett projekt som bland annat har kartlagt vilka hinder och möjligheter som finns att bedriva effektivt jämställdhetsarbete på en byggarbetsplats och samtidigt nå underentreprenörer. Men William har även gjort en resa på det personliga planet, från hon till han, som har givit honom unika erfarenheter.